SEDA
SEDA

줄거리

#오로라 공주

대기업 일가 고명딸 오로라가 누나 셋과 함께 사는 완벽하지만 까칠한 소설가 황마마를 만나게 되면서 벌어지는 당돌하고도 순수한 사랑 이야기

전체회차

출연진

 • Jeon So-min

  Oh Ro-ra

 • Oh Chang-seok

  Hwang Ma-ma

 • Im Ye-jin

  Wang Yeo-ok

 • Park Young-kyu

  Oh Wang-sung

 • Kim Bo-Yeon

  Hwang Shi-mong

 • Son Chang-min

  Oh Geum-sung

 • Park Hae-mi

  Hwang Mi-mong

댓글 0개

profile_image