SEDA
BET365
SEDA
BET365

줄거리

#러브X독

40세의 싱글 여자가 사랑과 이별을 통해 진정한 사랑을 찾아가는 이야기를 그린 영화

출연진

 • Yo Yoshida

  Asuka Goda

 • Shuhei Nomura

  Seiya Hanada

 • Hiroshi Tamaki

  Shunsuke Nomura

 • Kotaro Yoshida

  Junji Awai

 • Ryoko Hirosue

  Reiko Fuyuki

 • Ryo Narita

  Miki Sakuragi

 • Kayoko Okubo

  Chigusa Hosoya

 • Atsushi Shinohara

  Kenichi Gonda

 • Erika Karata

  Misaki Ueda

 • Jundai Yamada

  Asuka's ex-boyfriend

 • Takuma Otoo

  Asuka's ex-colleague

 • Gitan Ôtsuru

댓글 0개

profile_image