SEDA
SEDA

줄거리

#장미 없는 꽃집

아내와 사별한 뒤 혼자 딸을 키우며 꽃집을 운영하는 남성과 앞을 볼 수 없는 여성의 휴먼 러브 스토리.

전체회차

출연진

 • Shingo Katori

  Eji Shiomi

 • Yuko Takeuchi

  Miou Shirato

 • Yumiko Shaku

  Yuki Ono

 • Shota Matsuda

  Naoya Kudo

 • Yuika Motokariya

  Shizuku's mother

 • Isao Bitō

  Hirakawa Tatsumi

 • Susumu Terajima

  Kengo Shijo

 • Tomokazu Miura

  Teruo Anzai

 • Yuuki Yagi

  Shizuku Shimoi

댓글 0개

profile_image