SEDA
SEDA

줄거리

#홈타운

1999년 경상남도 사주시에서 벌어지는 의문의 연쇄살인, 정체불명의 기괴한 소리가 담긴 녹음 테이프에서 시작된 미스터리 악령 스릴러

전체회차

출연진

 • You Chea-myung

  Choi Hyung-in

 • Han Yeri

  Jo Jung-hyun

 • Uhm Tae-goo

  Jo Kyung-ho

 • Lee Re

  Jo Jae-young

 • Jo Bok-rae

  Lee Shi-jung

 • Park Mi-hyeon

  Jung Kyung-sook

 • Heo Jung-eun

  Kim Moon-sook

 • Kim Yae-eun

  Choi Kyung-joo

 • Kim Sae-byuk

  Im Se-yoon

 • Choi Gwang-il

  Im In-gwan

댓글 0개

profile_image