SEDA
BET365
SEDA
BET365

줄거리

#얼터드 카본: 리슬리브

죽음에서 깨어난 타케시 코바치. 이제 그는 거대한 음모와 관련된 타투이스트를 보호해야 한다. 냉혹한 CTAC와 함께 야쿠자 두목의 죽음을 둘러싼 비밀을 밝혀야 한다.

출연진

 • Tatsuhisa Suzuki

  Ken (Takeshi Kovacs) (voice)

 • Rina Sato

  Gina (Leilin Kawahara) (voice)

 • Ayaka Asai

  Holly Togram (voice)

 • Kenji Yamauchi

  Hideki Tanaseda (voice)

 • Kanehira Yamamoto

  Shinji (voice)

 • Koji Ishii

  Genzō (voice)

 • Jouji Nakata

  Ogai (voice)

 • Kaori Nakamura

  Holly's Mom (voice)

 • Kazumasa Nakamura

  Holly's Dad (voice)

 • Atsushi Imaruoka

  Tsubakihara (voice)

 • Kenjiro Tsuda

  Hachisuka (voice)

 • Naoto Kobayashi

  Mayuzumi (voice)

 • Hisako Tojo

  Shima (voice)

 • Kouichi Souma

  Nogaki (voice)

 • Setsuji Sato

  Tashiro (voice)

 • Ryunosuke Watanuki

  Kinoshita (voice)

 • Hiromichi Tezuka

  Hayashi (voice)

 • Ayaka Shimizu

 • Eriko Matsui

 • Hiroomi Tamaru

 • Maiko Irie

 • Ruriko Aoki

 • Satoshi Inomata

 • Tomohiro Ohmachi

 • Yūji Kameyama

댓글 0개

profile_image